Heron Conductivity Plus

Conductivity Plus võimaldab täpselt mõõta vee juhtivust, kaevude, torude ja suudmealade veetasemeid ja temperatuuri.

Heron Dipper-Temp

Dipper-Temp temperatuurimõõtja on ideaalne temperatuuride ja staatiliste veetasemete mõõtmiseks kaevudes, torudes, järvedes ja jõgedes.

Aquaread AP-Series Multiparameter Probes

Aquareadi mitmeparameetriliste sondide standardparameetrid on optiline DO, spetsiifiline EC, absoluutne EC, pH, ORP, TDS, vastupidavus, soolasuse tase, SSG ja temperatuur.

Aquaread LeveLine-CTD

LeveLine-CTD on titaankehaga andmeloger, mida kasutatakse veetaseme, temperatuuri, juhtivuse ja soolasuse andmete logimiseks.